‘Υἱοθεσία’ … Παπακωνσταντίνου!!

Ξέρετε, ἔχω ἕνα κόλλημα μὲ τὴν ἀδικία. Δὲν πᾶ’ νὰ εἶναι ὁ ἄλλος εγκληματίας! Ἅμα ἀδικεῖται καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς πρώην συντρόφους καὶ προϊσταμένους του, μοῦ τὴν βαράει. Ἔτσι ἀποφάσισα νὰ “υἱοθετήσω” τὸν φουκαρὰ τὸν κυρ-Γιῶργο Παπακωνσταντίνου. Ἄς μὲ θεωρήσει ἐπίσης, οἱονεὶ μάρτυρα ὑπεράσπισης, σὲ κάθε μελλοντικὸ του δικαστήριο. Μὲ τὴν διπλῆ ἰδιότητα: τοῦ πολίτη ποῦ ὑπέστη τοὺς ἄθλιους πειραματισμοὺς του καὶ τοῦ- ἔστω ἐλάχιστα, ἐντρυφήσαντα στὰ οἰκονομικά.

Ἐξηγοῦμαι: ποιὸς ἤταν Πρωθυπουργὸς, καὶ ἀρχηγὸς τοῦ Παπακωνσταντίνου; Μὰ ὁ GAP! Ποιοὶ ἤσαν μἐλη ὑπουργικοῦ συμβουλίου καὶ ὀργάνων τοῦ Πασοκ; Μἀ, μεταξύ ἄλλων, ὁ σημερινὸς ἀρχηγὸς Μπένυ καὶ διάδοχος μάλιστα τοῦ κυρ-Γιώργου στὸ Ὑπουργεῖο. Ποὺ δὲν ἄλλαξε οὔτε ἕνα ἱῶτα, στὴν πολιτικὴ διάλυσης τῆς χώρας. Ποιοὶ χειροκρότησαν καὶ ἀπέδωσαν τιμὲς στὸν ἀποχωροῦντα GAP, μὲ ψήφο ἐμπιστοσύνης; Μὰ οἱ σημερινοὶ βουλευτὲς- τιμητὲς, τοῦ Παπακωνσταντίνου.

Ἔ, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι κυριολεκτικὰ, γιὰ τὰ πολιτικὰ μπᾶζα. Ἄντὶ νὰ σταθοῦνε δίπλα του, σὰν ἄντρες, κρύφτηκαν στὶς δῆθεν ἐπιτροπὲς προανάκρισης.

Θὰ μοῦ πῆτε “μὰ δὲν ἔχει νά κάνῃ μὲ μνημόνια, ἀλλὰ μὲ τὴν λίστα Λαγκάρντ”! Βεβαίως, ἀλλὰ ποιὰ λίστα! Ὁ ἴδιος ὁ Μπένυ, Συνταγματολόγος, νομικὸς, ἰσχυριζόταν σὲ ὅλους τοὺς τὀνους ὅτι ἡ λίστα (στικάκι, σιντάκι) δὲν εἶναι “ἐπίσημο” στοιχεῖο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐπίσημα. Συνεπῶς οὔτε καὶ δικαστικὴ χρήση μπορεῖ νὰ γίνῃ. Τὸ τί κάνει ἀνεπίσημα τὸ ΣΔΟΕ εἶναι κάτι ποὺ δὲν τὸ βγάζεις στὰ παράθυρα.

Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἕνας Εἰσαγγελέας, ὁ ὁποῖος εἶχε “χρεωθεῖ” τὴν τρομοκρατία καὶ εἰδικώτερα τὴν «17η Νοέμβρη». Καὶ μὲ μεθοδικότητα καὶ σοβαρότητα τὴν ξήλωσε καὶ “ἔδεσε” τὶς κατηγορίες. Ἔ, αὐτὸς ὁ Είσαγγελεὺς καὶ κάποτε χρηματίσας Ἐπικεφαλῆς τοῦ ΣΔΟΕ, ὁ κ. Γιάννης Διώτης, νωρὶς νωρὶς εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι «μὲ μιὰ ματιὰ καταλάβαινες ὅτι ἡ λίστα ἀποτελοῦσε προϊὸν …διακινούμενο ἀπὸ Μυστικὲς Ὑπηρεσίες …» (περιοδικὸ Crash τ.17, 10/12).

Καὶ αὐτὸ τὸ λέει ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ξέρει νὰ “δένῃ” ὑποθέσεις, ξέρει ὰπὸ τὰ μέσα, ἀπὸ τὰ εἰσαγγελικὰ του καθήκοντα τὶς διαφορὲς μεταξὺ ἀποχρουσῶν καὶ ἐπαρκών ἠ πλεοναζουσῶν ἀποδείξεων. Καθὼς καὶ τὸ τὶ γίνεται μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες σὲ τοπικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀπὸ μαθητὴς μπῆκε στὴν βιοπάλη καὶ ποὺ δούλευε πάντα. Καὶ ξέρει τἰ σημαίνει μπέσα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πολιτικάντηδες. Καὶ γνωρίζει ἄριστα, τί σημαίνει ἀθόρυβα νὰ πετυχαίνῃς τὸ στόχο σου.

Ἔ, λοιπὸν, τὰ παιδάκια τῆς Βουλῆς, ὅλα αὐτὰ οὔτε τὰ ἔλαβαν, ὅπως φαίνεται ὑπ’ ὄψιν τους καὶ βγῆκαν νὰ διαγκωνισθοῦν ποιὸς θὰ εἶναι περισσότερη ὥρα στὰ παράθυρα, ποιὸς θὰ βρίζῃ τὸν συνάδελφὸ του ….Εἰσαγγελέα, παρακαλῶ! Γιατί, ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὰ μέλη τῆς προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς εἴχαν περιβληθῆ, ἀκριβῶς, τὴν ἰδιότητα τοῦ Εἰσαγγελέα.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, εἶναι σκέτη ὑποκρισία νὰ παραπέμπῃ ἡ Βουλὴ τὸν κυρ-Γιῶργο, ὄχι γιὰ τὶς πραγματικὲς εὐθῦνες του, ἀλλὰ γιὰ στικὰκια. Καὶ εἶναι φυσικὰ πιθανὸν, εἴτε σὲ ἐπὶπεδο τοῦ ἐπερχόμενου δικαστικοῦ συμβουλίου εἰτε στὸ εἰδικὸ δικαστήριο νὰ ἀθωωθῇ. Αἴροντας ἔτσι τὶς βαρύτατες εὐθῦνες του γιὰ τὸ ποῦ ἔφερε τὴν Ἑλλάδα.

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: