Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος ἤ Ὀλυμπίας –II

Ἡ πρότασή μας, τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος, γιὰ νὰ μετονομασθοῦμε σὲ περιφέρεια Ὀλυμπίας, βρῆκε καὶ υποστηρικτές, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὺς ἐπικριτές. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, δὲν ἦτο μιὰ ἁπλῆ ἀλλαγὴ ὀνόματος. Ἀλλὰ ἕνα εὐρύτερο rebranding, δηλαδὴ μιὰ ὀρθὴ διαχείριση τοῦ ….brand, τῆς μάρκας μας, τοῦ στίγματὸς μας. Ἤ ἄν θέλετε, τοῦ τὶ οἱ ἄλλοι σκέφτονται γιὰ ἐμᾶς.

Καὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὰ μεγαλύτερα brands παγκοσμίως. Μόνο ποὺ τὰ διαχειρίζονται ἀνίκανοι.

Ἄς δοῦμε, ἐνδεικτικά, κάποια παραδείγματα ἀναζήτησης στὸ google κάποιων ‘brands’:
Cross: 900 ἑκατομμύρια ἀποτελέσματα / λήμματα
Olympic Games: 360 ἑκατομμύρια
Coca-Cola: 160 ἑκατομμύρια
Venice: 100 ἑκατομμύρια
Olympia: 71 ἑκατομμύρια
Greek Crisis: 70 ἑκατομμύρια
Homer: 60 ἑκατομμύρια
Patras: μόλις 7 ἑκατομμύρια

Δὲν μᾶς ἀξίζει, νὰ ἀνέβουμε μιὰ θέση σὲ αὐτὴ τὴν κατάταξη; Φυσικά!. Γιὰ νὰ γίνῃ ὅμως αὐτό, πρέπει νὰ δοῦμε τὶ ὑπάρχει στὰ κεφάλια τῶν ξένων γιὰ ἐμᾶς. Καὶ νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς ἐντυπώσεις τους. Νὰ προσφέρουμε, ὥς προϊόν, αὐτὸ ποὺ ἐντυπώνουμε καὶ θέλουν.

Ἔτυχε νὰ παρακολουθήσω, πρίν χρόνια, στὰ Γιάννινα, μιὰ κοινή συναυλία Χατζιδάκη – Θεοδωράκη. Πρῶτος παρουσίασε ἔργα του ὁ Χατζιδάκης. Τὰ χειροκροτήματα μᾶλλον λιγοστὰ. Ὁ κόσμος ἀδημονοῦσε γιὰ τὸν Μίκη (καὶ τἀ ‘ ἀγωνιστικὰ’ τραγούδια του). Μόλις βγῆκε ὁ Μίκης, εἶπε τὸ ἐξῆς καταπληκτικό: «..καταλαβαίνω τὴν ἀδημονία σας. Πρέπει ὅμως νὰ ξέρετε ὅτι ὁ Μᾶνος εἶναι πιὸ Ἀπολλώνιος, ἐγὼ πιὸ Διονυσιακὀς».

Αὐτὸ εἴμαστε· ἕνα μῖγμα. Ἀπόλλωνος καὶ Διονύσου, Σοφίας καὶ βλακείας, πατριωτῶν καὶ προδοτῶν, παγκοσμίου βεληνεκοῦς και περιτειχίσματος τοπικοῦ συνάμα. Πρωτοπόροι τοῦ φωτεινοῦ πνεύματος καὶ ὑπηρἐτες τοῦ σκότους.

Γιὰ καιρὸ συρθήκαμε στὰ δεὐτερα τῶν παραπάνω ἀντιθέσεων. Καιρὸς νὰ ἀνασκουμπωθοῦμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε τὰ πρῶτα. Νὰ τὰ προβάλλουμε! Μὲ … δύο λάμδα. Νὰ ἐντυπώσουμε στοὺς ξένους ὅτι εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς προσφέρει ἁπλόχερα Ἀπόλλωνα καὶ Διόνυσο σὲ ἕνα μόνιμο διαχρονικὸ περιβᾶλλον. Μόνιμο καὶ διαχρονικό, σημαίνει ὅτι θὰ ἔχουμε, ἐπισκέπτες, ξανὰ καὶ ξανά, αὐτούς καὶ τοὺς φίλους τους καὶ τὰ παιδιὰ τους καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους. Ὅχι εὐκαιριακά. Καὶ τοῦ χρόνου νὰ φύγουν γιὰ ὅπου βροῦν φθηνώτερα. Γιατὶ αὐτὸ συμβαίνει. Οὶ τουρίστες διπλασσιάζονται στὴν Μεσόγειο καὶ τὸ μερίδιό μας Ὑπο-διπλασσιάζεται !!

Καὶ αὐτὸ γιατὶ δέν ἔχουμε οὔτε κοινὸ στόχο, οὔτε κοινὴ γραμμή κατὰ νοῦ. Ἑπειδὴ δὲν εἴμαστε πιὰ ἔθνος. Μὲ κοινὴ αίσθηση Ἱστορίας. Κοινὴ ἀφήγηση. Ἀλλὰ τσοῦρμο. ‘Φρὀντισαν’ γιἀ αὐτό, δυστυχῶς, οὶ πολιτικοὶ μας σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ Ρεπούση-δες καὶ ἄλλους ἀποδομητές. Ὁπότε τὶ νὰ βρῇ ἐδῶ ὁ τουρίστας καὶ νὰ μήν πάῃ στοὺς γείτονες. Εἰτε Τούρκους, ποὺ ὅμως προβάλλουν τὴν Ἀγιὰ-Σοφιά, εἴτε Ιταλούς, ποὺ προβάλλουν τὴν αἰώνια Ρώμη καὶ τὴν …. σύνδεση Δύσης Ἀνατολῆς μέσω τῶν ὑδάτινων δρόμων τῆς Ἀδριατικῆς!!!

Ναὶ καὶ ἐμεῖς, ἀκόμα περιμένουμε ‘ἀνάπτυξη’ ἀπὸ τὸ λιμάνι, ποὺ δὲν ἔχει πιά ἐπισκέπτες (ἀφοῦ πᾶνε μέσῳ Ἐγνατίας) καὶ ὄχι μέσῳ τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Κατάκωλου μὲ τὰ ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες. Ὅμως, ὁ τουρισμὸς εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν θέμα πνεύματος, νοὸς. Ποῦ δὲν ἐνδημεῖ πλέον στοὺς ..ταγούς. Δυστυχῶς!

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: