Posts Tagged ‘Ανάν’

«Μὴ σέρνεσαι, Ἀντώνη»

14/02/2014

Ὁ Ἀντώνης, οἰκοδόμησε ἀπὸ πολὺ νωρίς, ἕνα μῦθο. Ὅτι ἡ Δεξιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι πατριωτική. Ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Σκοπιανοῦ. Ἴσως καὶ νὰ τὸ πίστευε. Μὰ τὴν δεξιά, τότε δὲν τὴν ἐξέφραζε ὁ Ἀντώνης, ἀλλὰ ὁ Μητσοτάκης. Ποὺ φρόντισε, μπροστά στοὺς ἐμβρόντητους Ἀμερικανούς καὶ τοὺς Ἕλληνες ὁμογενεῖς καὶ ἐπιτετραμμένους, ἀπὸ μόνος του νὰ ἀνακρούσῃ πρύμναν. Καὶ νὰ ἀκυρώσῃ τὴν λύση.

Δεκατρία χρόνια ἀργώτερα, το ἴδιο ἔκανε, μὲ ἀντεστραμμένους τοὺς ρόλους, ἡ Ντόρα, ἀδειάζοντας ἀμέσως τὸν ἴδιο τὸν Καραμανλῆ, μετὰ τὀ Βουκουρέστι. Ποὺ ἀπετράπη ἡ εἴσοδος τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ. Ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἀγωγοὺς.

Χειρότερη, φυσικά, ἦταν ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν πασοκικῶν ὑποχωρητικῶν κυβερνήσεων καὶ στὰ τέσσερα μέτωπα (Τουρκία, Σκοπιανό, Κυπριακό, ὑδρογονάνθρακες). Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίστοιχη, Συριζαίων, Δημαριτών καὶ λοιπῶν ἀριστερῶν, κατὰ δήλωσή τους πάντα, πολιτικῶν. Εἰδικὰ τότε ποὺ ἐκθείαζαν κοπαδηδόν, τὸ σχέδιο Ἀνάν. Καὶ αὐτοηδονίζοντο, προβάλλοντες τὴν έξουδετέρωση κάθε ἴχνους περηφάνειας, ἀπὸ τὴν Παιδεία καὶ Ἱστορία, γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τοὺς ἀγῶνες γιὰ ἐλευθερία, αὐτῆς τῆς ἕρμης Μητρίδος χώρας, σὰν πεμπτουσία μηδενικῶν τριβῶν.

Ὅμως ἡ τριβὴ θέλει προσοχὴ. Γιατί μπορεῖ ἀλλοῦ ἡ σχετικὴ ἀπουσία της νὰ εἶναι εὐεργετική, ἀλλαχοῦ ὅμως προκαλεῖ πέσιμο. Καὶ ἔτσι γκρεμοτσακίστηκαν οἱ ἐξωτερικὲς πολιτικὲς φαντασιώσεις μας, μὲ ἀρνητικό παράδειγμα τὸν ΓΑΠ. Καὶ ἐξαιρετικό, γιὰ τὴν ἁρπακτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας του, τὸν Νταβούτογλου.

Ἀναμέναμε λοιπὸν, μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Ἀντώνη, ὅτι ἄν μὴ τὶ ἄλλο, θὰ ἀνέκοπτε τὶς μόνιμες ὑποχωρήσεις Ἑλλήνων (λέμε τώρα), τύπου Βενιζέλου καὶ λοιπῶν, καθὼς καὶ τῶν ἀφιονισμένων, μέσω ὁμοίων φαντασιώσεων, ἰδεοληψιῶν καὶ  κυρίως ἀπὸ τὸ ἄφθονο τεχνητό χρῆμα, Κυπρίων. Ποὺ προοιώνιζαν δεινὰ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Ἰδιαίτερα οἱ Κύπριοι, ἀπὸ νωρίς (1964), ἀποκαθάριζαν τὴν παιδεία τους, ἀπὸ τὸν ‘ἄχρηστο’ Ἑλληνισμό, μὲ κορύφωση τῷ 2003 καὶ τὴν ἀγαστὴ συμβολὴ ad hoc ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων (τρόπος τοῦ λέγειν) καθηγητάδων καὶ πανεπιστημιακῶν πασοκο- σημιτικο- ἀριστερῆς προέλευσης καὶ ἀνάδειξης. Ποὺ ἀναιροῦσαν εὐκολώτατα τὰ ἴδια τὰ Ἱδρύματα καὶ τὴν Ἐπιστήμη τους ἔναντι λίγων ἤ πολλῶν ψηγμάτων ‘ἐξουσίας’ ἤ ἄλλων παροχῶν.

Ἀλλὰ, Φεῦ! Δυστυχῶς βλέπουμε ἕναν Ἀντώνη, νὰ σέρνεται καὶ νὰ ἀποδέχεται τὶς ἀπόψεις ΓΑΠ, Βαγγέλη καθὼς καὶ Κυπρίων, ἀντὶ, μὲ τὴν ἴδια  πίστη, ζῆλο καὶ ἐπιχειρηματολογία, ποὺ τὸν χαρακτήριζε, τῶ ’93, νὰ πῆ, χωρὶς περιστροφὲς σὲ αὐτοὺς, ὅτι μὲ τὴν άκεραιότητα, πολιτισμὸ καὶ τρόπο τῆς Πατρίδος, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, πακέτο, δὲν δικαιοῦται νὰ παίζη κανεὶς. Καὶ νὰ κάτσουν στὰ αὐγὰ τους, γιὰ νὰ μὴ τοὺς πάρη ὁ διάολος.

Γιατὶ ἡ Πατρίδα ἀνήκει στοὺς Θεοὺς της, τοὺς ἡρωὲς της καὶ τοὺς νεκροὺς πατέρες της κι, ὄχι στοὺς τρέχοντες ζωντανοὺς. Ποὺ μόνο τυπικὴ διαχείριση, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει ὑποχώρηση μποροῦν νὰ κάνουν ἤ μόνο ἐπέκταση, ποὺ ἐξισσοροπεῖ τὶς ἐπεκτατικὲς διαθέσεις τῶν πέλας.

Καὶ αὐτὸ νὰ τὸ πῆ χωρὶς περιστροφὲς σὲ ἐχθροὺς καὶ φίλους. Καὶ νὰ τὸ ἐννοῆ. Ὥστε νὰ γἰνεται σεβαστὸς. Ἀκριβῶς ὅπως ἡ Τουρκία. Ποὺ πάει νὰ νομιμοποιήση, μὲ τὴν δικὴ μας ὑπογραφὴ, τὴν κατοχὴ τῆς Κύπρου. Ὁπως ἀνάλογα ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὸν Τσολάκογλου, ἡ γερμανικὴ διοίκηση. Καὶ πάλιν τώρα, χάριν τῆς Τουρκίας.

Advertisements

Τα περι ‘πατριωτισμών’ του Πρωθυπουργού

11/07/2010

Ανεκάλυψε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός τον ‘πατριωτισμό’. Και σε κάθε δήλωση που κάνει θεωρεί ‘πολιτικά ορθό’ να αναφέρεται σ’ αυτόν. Αντιλαμβάνεται όμως περί τίνος ομιλεί;

Πολύ φοβούμεθα πώς όχι και αυτό γιατί έχει, εδω και χρόνια,  θέσει την λέξη πατρίδα και οποιαδήποτε παράγωγο ή σύνθετη της στην ναφθαλίνη. Το πέρασμά του από τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας είχα σαν συνέπεια τον εξοβελισμό αυτών των λέξεων , εννοιών αλλά και δράσεων που σχετίζονται με την Πατρίδα.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το βιβλίο της Ιστορίας (που βέβαια, ανοήτως δεν σταμάτησε η Γιαννάκου και το χρεώθηκε, ενώ ήταν προϊόν της πολιτικής Γιωργάκη στο ΥΠΕΞ και Παιδείας) ή τα υπόλοιπα βιβλία,απo όπου απουσιάζουν παντελώς κείμενα και λέξεις περί πατρίδος, αρετής, καθήκοντος, ελληνικού πολιτισμού, αυτοθυσίας και άλλων τέτοιων άιρετικών’ , αλλά όμως βρίθουν από οδηγίες για καφετιέρες και γκέϋ υπονοούμενα;

‘Η το σχέδιο Ανάν υπέρ του οποίου εκόπτετο ο Πρωθυπουργός και οι τότε  συνταγματολόγοι και σημερινοί υπουργοί του, αλλά που ευτυχώς βρέθηκε ένας Τάσος και ταρακούνησε τον Κυπριακό και όχι μόνο Ελληνισμό.

‘Η τα φληναφήματά του περί παγκοσμιοποίησης, πολυπολιτισμικότητος και ,τελευταίως, περί παγκόσμιας κυβέρνησης, με τα οποία “….άσβεστος δ’ άρ ενώρτο γέλως μακάρεσσι θεοίσιν… Θουκιδίδαις και Αριστοτέλαις” (Ιλιάς, Α599).

-Επικαλέσθηκε, τάχα, ο Πρωθυπουργός τον Πατριωτισμό των Ελλήνων για να τον στηρίξουν έναντι της αναθεωρητικής επεκτατικής Τουρκίας, που αμφισβητεί τα ελληνικά σύνορα (χωρίς όμως να τα εντάσσει σε κάποιο είδος –έστω και φαντασιώδους, κατάργησής όλων των συνόρων λόγω ….παγκοσμοποίησης);   Οχι , φυσικά. Τα δικά μας κοινά και τα δικά τους , δικά τους.

-Μήπως το έκανε έναντι τών Σκοπίων; Κάθε άλλο. Οι μόνες κόκκινες γραμμές που θέτει είναι πάντα πίσω από τις Ελληνικές.

-Στήριξε, ίσως, την Κύπριδα πατρίδα; Ελάτε τώρα, ειδκά αυτή την περίοδο με τον ‘ομόφρονα διεθνιστή’ Χριστόφια.

-Μήπως προσπάθησε να αναπτύξει την προς την Πατρίδα Ελλάδα ή έστω προς το κράτος  Ελλάδα, αγάπη των παιδιών; Φυσικά όχι. Εκανε ακριβώς το αντίστροφο. Οποιοσδήποτε γονιός θεωρεί ότι έλκει αλλαχού την καταγωγή του, στέλνει το παιδί του σε ‘μειονοτικά’ αλλόγλωσσα (δηλ. τουρκικά) σχολειά, με έξοδα της Πολιτείας να μάθει, επίσημα, την γλώσσα που γουστάρει (δηλαδή τουρκικά, αλλά όχι πομάκικα ή ρομάνικα) με Τούρκους αλλά όχι Πομάκους ή Ρομά δασκάλους, με βιβλία τουρκικά, όπου η μόνη πατρίδα που θεωρείται εκεί μέσα είναι η ..Τουρκία άσχετα, αν οι γονείς θεωρούν εαυτούς Πομάκους, ή Ρομά ή έστω Ελληνες !!.

-Προειδοποίησε άραγε τους Ελληνες στον τζόγο του 1999, σοσιαλιστής γαρ όντας τότε;  Ποτέ.

-Κατήγειλε τα βλακώδη, ευρωπαϊκά,  αντιλαϊκά σύμφωνα σταθερότητος, ως Σοσιαλιστής και όχι σοσιαληστής;  Θα αστειεύεσθε. Πως θα συντηρηθούν τα πολιτικά και τραπεζικά τζάκια.

-Προστάτευσε τα οικονομικά έστω, συμφέροντα της Ελλάδος σ’ αυτό το τεράστιο οικονομικό και γεωπολιτικό φαγοπότι; Ούτε κατά διάνοιαν. Αντί να πεί χωρίς περιστροφές  στην Μέρκελ  ότι  όλοι τους έβγαλαν λεφτά πάνω στην πλάτη μας, από τις άφρονες και πουλημένες οικονομικές πολιτικές όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνητών της Ελλάδος και αν θέλουν να μην τιναχτεί στον αέρα η βλακεία του ευρώ (δηλαδή η επικύρωση των γερμανικών ναζιστικών σχεδίων του ενιαίου νομίσματος υπό την κυριαρχία της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας), θα έπρεπε τουλάχιστον, να μας δανείζουν με το ίδιο επιτόκιο που δανείζονται κι’ αυτοί.

-Απαίτησε μήπως από την Μέρκελ και την ΕΕ, να εγγυάται η τελευταία τα σύνορα όλων των μελών της έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να δανείζεται συνεχώς λεφτά για να αγοράσει από την Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία πολεμικό υλικό για να μπορεί να προστατεύει την ύπαρξή της έναντι των Τουρκικών, Αλβανικών και άλλων απειλών , ούσα μέσα σε μια Ενωση που δήθεν επιζητεί πολιτική ενοποίηση;

Τιποτε από όλα αυτά δεν έκανε. Αντίθετα  μέσα από δεκάρικους λόγους στην Βουλή και ‘πατριωτικές’ κορώνες με το σιγοντάρισμα των διαπλεκόμενων ΜΜΕ ζήτησε από τους Ελληνες να είναι πατριώτες μόνο στα χρέη που οι εκάστοτε κυβερνώντες δημιούργησαν και ανεκτικοί δηλαδοί ευεπίφοροι σε κάθε είδους πίεση σ’ όλα τα άλλα. Ξεχνώντας ότι ο Πατριωτισμός πρέπει να προϋπάρχει στην συνείδηση των πολιτών και στην παρακτική των πολιτκών μόνιμα για όλα τα άλλα, ώστε να τον προβάλλεις ως επιχείρημα για οικονομικές θυσίες, ακόμη και από τους αδύναμους οικονομικά. Ο Πατριωτισμός όμως των Ελλήνων και όχι του κάθε νεοδιεθνιστή Γιωργάκη απαιτεί συνεχώς το Αλεξανδρινό παράδειγμα.  Οχι  την βολική λύση της δήθεν αναλογικότητας, που έστειλε τους πολλούς κάτω από το επίπεδο της φτώχειας από όπου με ένα πλέγμα αυθαίρετων διατάξεων δεν θα συνέλθουν ποτέ. Εκτός αν εξεγερθούν. Κάτι που δεν φαντάζει τόσο απίθανο. Αν και όχι για οικονομικούς λόγους.

Δημοσιεύθηκε στον Πατρινό Τύπο τής 12/7/2010